OBRANA PROTI DISKRIMINACI


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na téma diskriminace vůči etnicky odlišnému obyvatelstvu – Romům. Vychází z dlouhodobé zkušenosti lektorů, kteří v průběhu své praxe pracují s podněty od jednotlivců, poskytují jim odborné sociální poradenství a realizují situační testingy. Po absolvování kurzu by účastník měl umět rozlišovat diskriminaci, bude seznámen s příklady z praxe, pozitivními kauzami a také s možnostmi řešení diskriminačního jednání. V rámci jednotlivých modulů bude účastníkům formou prožitkových aktivit nabídnuta možnost uvědomit si některé aspekty situace diskriminujícího i diskriminovaného a lépe s nimi pracovat. Absolventi pak budou seznámeni také s nejčastějšími projevy diskriminace, s možnostmi řešení a také se způsoby zajišťování důkazů, které jsou potřebné k obraně proti diskriminačnímu jednání.

Cíl kurzu

Připravit účastníky teoreticky i metodicky na orientaci v situaci, kdy existuje podezření na diskriminaci

Kdy

Kde

Vranovská 45

Číslo akreditace

2016/0664-PC/SP

Cena

1800,-

Počet vyučovacích hodin

8

Pro koho je kurz vhodný:


  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství),
  • pracovníci v sociálních službách,
  • pracovníci OSPOD,
  • pracovníci na úřadech,
  • pracovníci na manažerských pozicích nebo pracovníci, kteří se chystají na vedení týmu

Podmínky pro udělení certifikátu:


  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků,
  • písemná reflexe účastníků k porozumění obsahu kurzu

Reference z našich kurzů

Naši lektoři

Denisa Sedláčková

téma: vedení týmu

Veronika Navrátilová

téma: oddlužení

Ivona Shafaq

téma: Obrana proti diskriminaci

Martina Horváthová

téma: Obrana proti diskriminaci

Dotaz?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:


733 127 469

vzdelavani@akademie-diversitas.cz