Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace – Umění spojování rozdílů

Obsah kurzu

Účastníci se seznámí s tím, co je konflikt podle nenásilné komunikace a jak jej zvládat – přínos a využití
umění sebevyjádření a empatie. Dozví se, jak funguje mediátor, jaká je jeho role v nenásilné komunikaci. Lektorka představí proces zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace a v roli mediátora. Účastníci si mohou mediaci vyzkoušet. Procvičí si rozlišování mezi pozorováním a hodnocením, pocity a myšlenkami a potřebami a strategiemi.

Cíl Kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je propojení znalostí základních principů nenásilné komunikace, umění sebevyjádření a empatie pro efektivní zvládání konfliktů pomocí dovednosti spojovat rozdíly, jak v situaci, kdy jsou sami aktivními účastníky konfliktní situace, nebo jsou v ní v roli tzv. mediátora.

Pro koho je kurz určen

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství, sociální péče)
  • pracovníci v sociálních službách
  • pracovníci ve školství
  • pracovníci na vedoucích pozicích
  • rodiče

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků,

Kdy

Zrušeno z důvodu vládních opatření

Kde

Vranovská 45

S kým

Eva Malířová

Číslo akreditace

MPSV: A2017/0176-SP/PC/VP

Délka

8 hodin

Cena

2000,-