Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace – Umění sebevyjádření

Obsah kurzu

Účastníci se dozvědí, co je to nenásilná komunikace a jaké jsou její základní principy a pilíře. Na příkladech konkrétních situací si vysvětlí, jak lze nenásilnou komunikaci využít pro jejich efektivnější zvládnutí. Lektor vysvětlí strukturu nenásilné komunikace (1. pozorování, 2. pocity, 3. potřeby, 4. prosba) a účastníci budou s její pomocí nacvičovat konkrétní komunikaci. Účastníci si procvičí dílčí techniky nenásilné komunikace, které přispívají k jasnějšímu vyjádření a komunikaci – sebenapojení, jazyk pocitů, orientace ve vlastních potřebách/kvalitách.

Cíl Kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je uvést účastníky do principů a možných přínosů nenásilné komunikace obzvláště v obtížných, konfliktních situacích. Jako úvodní vzdělávací program si klade za cíl provést účastníky prvním z pilířů nenásilné komunikace a poskytnout jim v něm dostatek praxe a vedení – a totiž uměním jasnějšího sebevyjádření postaveného na lepším sebenapojení, znalosti svých pocitů a potřeb v pozadí.

Pro koho je kurz určen

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství, sociální péče)
  • pracovníci v sociálních službách
    pracovníci ve školství
  • pracovníci na vedoucích pozicích
  • rodiče

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků

Kdy

V současnosti není vypsán termín

Kde

Vranovská 45

S kým

Eva Malířová

Číslo akreditace

MPSV: A2017/0175-SP/PC/VP

Délka

8 hodin

Cena

Last minute cena: 1800,-