Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace – Umění empatie

Obsah kurzu

Lektorka pojmenuje jednotlivé dílčí principy nenásilné komunikace. Zrekapituluje základní strukturu umění sebevyjádření v nenásilné komunikaci. Účastníkům bude představen pojem empatie v nenásilné komunikaci – co je a co není. Procvičí si sebeempatii a empatii vůči druhému.  Účastníci se seznámí s  dílčími nástroji/technikami aktivního, empatického naslouchání a jejich přínosem pro zvládání konfliktních situací. 

Cíl Kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je na základě znalostí základních principů nenásilné komunikace a umění sebevyjádření posílit další složku komunikace a totiž empatii, obzvláště potřebnou pro efektivní zvládání konfliktů a obtížných situací. Vyzkouší si, jak je možné naladit se na druhého a vyjádřit empatii pomocí slov.

Pro koho je kurz určen

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství, sociální péče)
  • pracovníci v sociálních službách
    pracovníci ve školství
  • pracovníci na vedoucích pozicích
  • rodiče

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků

Kdy

Zrušeno z důvodu vládních opatření

Kde

Vranovská 45

S kým

Eva Malířová

Číslo akreditace

MPSV: A2017/0194-SP/PC/VP

Délka

8 hodin

Cena

2000,-