Systém nepojistných sociálních dávek aneb na co mají klienti nárok

Obsah kurzu

Kurz představuje uceleným způsobem systém nepojistných sociálních dávek (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovských přídavek a příspěvek na péči). Kurz je postaven na teoretickém základu, nabyté znalosti si účastníci budou ověřovat na konkrétních kazuistikách. Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, jejichž klienti se nacházejí ve finanční a existenční tísni. Účastníci se budou dopodrobna orientovat v systému nepojistných sociálních dávek, budou umět poskytnout klientům informace o nárocích na dávky v různých životních situacích.

Cíl Kurzu

Cílem kurzu je vybavit účastníky praktickou znalostí systému nepojistných sociálních dávek tak, aby na základě specifické situace klienta uměli poskytnout informace o nárocích na dávky a stanovit jejich výši.

Pro koho je kurz vhodný

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství, sociální péče),
  • pracovníci v sociálních službách,
  • pracovníci na úřadech

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků,
  • test

Kdy

V součastnosti není vypsán termín

Kde

Vranovská 45

S kým

Adam Fialík

Číslo akreditace

A2019/1196-SP/PC

Délka

8 hodin

Cena

1800,-