Interaktivní případová konference v praxi

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na představení metody interaktivních případových konferencí (IPK) v praxi sociálně právní ochrany dětí a služeb zaměřených na podporu rodin a dětí. Je určen všem odborníkům, kteří pracují s dětmi, rodinami a hledají cesty, jak zajistit participaci dětí a rodin na rozhodování o sobě samých. Účastnící se na kurzu dozví, kdy je vhodné IPK využít ve vlastní praxi a jak důležité je připravit odborníky, dítě i rodinu. Kurz se dále zabývá rozdíly mezi klasickou případovou konferencí a tou interaktivní. Nabízí praktické ukázky a interaktivní formou představuje jednotlivé fáze IPK. Kurz je postaven na zážitkových metodách.


Před samotným kurzem by měl účastník znát alespoň základy klasické případové konference. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé, kteří se již s metodou setkali.

Cíl Kurzu

Účastníci budou z kurzu odcházet s jasnou představou toho, jak IPK probíhá a jak ji využít ve vlastní praxi.

Pro koho je kurz určen

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální péče),
  • pracovníci v sociálních službách,
  • pracovníci OSPOD,
  • pracovníci na úřadech,

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 90% docházka a aktivní zapojení účastníků,
  • vypracování zadaného úkolu

Kdy

V současnosti není vypsán termín

Kde

Vranovská 45

S kým

Natálie Rumlová, Veronika Kandelová

Číslo akreditace

A2020/0560-SP

Délka

16 hodin

Cena

3200,-