Insolvence a oddlužení po 1. 6. 2019 s ohledem na aktuální rozhodovací praxi

Obsah kurzu

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení se s právní úpravou insolvenčního řízení s důrazem na změny po 1.6.2019. Kromě právní úpravy samotné se účastník programu seznámí s aktuálním formulářem pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, včetně pokynů k formuláři vydaných. V praktické části budou účastníci seznámeni s úskalími získání a zpracování podkladů pro zpracování návrhu a dále s dílčími otázkami z rozhodovací praxe soudů v insolvenčních věcech. Kurz je vhodný jak pro začínající pracovníky, tak pro pracovníky s praxí.

Cíl Kurzu

Účastník kurzu by měl být klientovi či jiné osobě schopen předat základní informace o platné právní úpravě insolvenčního řízení a o ne/vhodnosti využití insolvence, resp. oddlužení pro daný případ. Z praktických dovedností by měl být schopen předat informaci o tom, kde a jakým způsobem lze dohledat chybějící informace a vymáhaných a nevymáhaných dluzích, jaká dokumentace je třeba pro zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, v optimálním případě pak předzpracovat návrh do předepsaného formuláře.

Pro koho je kurz určen

  • sociální pracovníci (oblast sociální prevence, sociální poradenství)
  • pracovníci v sociálních službách

Podmínky pro udělení certifikátu

  • 100% docházka a aktivní zapojení účastníků,
  • vypracování zadaného úkolu

Kdy

V současnosti není vypsán termín

Kde

Vranovská 45

S kým

Michal Tlusták

Číslo akreditace

2020/0559-SP

Délka

8 hodin

Cena

1800,-