Poskytujeme profesionální organizaci a facilitaci všech typů konferencí.

Případové, interaktivní i rodinné konference jsou rozhodovacím nástrojem v situaci, kdy je ohroženo dítě. Schází se na nich rodina, popř. širší rodinný kruh spolu s odborníky a společně vytvářejí plán pro budoucí bezpečí dítěte.

Konference

Případové konference

Na případové konferenci se schází rodina spolu s odborníky. Toto setkání vede nezávislý facilitátor.

Interaktivní případové konference

IPK je případová konference, kde je dítě hlavním účastníkem a je aktivně zapojeno do hledání řešení.

Rodinné konference

Rodinná konference je setkání širokého rodinného kruhu včetně přátel a známých rodiny.

Workshopy

Workshopy

Workshopy u kávy Neziscaffé vypisujeme vždy na jaře a na podzim s tématy zajímavými nejen pro sociální pracovníky.

Workshopy Neziscaffé

jsou workshopy u kávy. Témata vychází z prostředí neziskových organizací, nemusí se však nutně týkat pouze jich. Přijďte si vychutnat dobrou kávu, dozvědět se něco nového a popovídat si. Aktuální Neziscaffé naleznete na našich facebookových stránkách.