Veronika Kandelová

Veronika je lektorkou kurzů Case management v práci s rodinou, Organizace a facilitace případových konferencí a Organizace případových konferencí. Také organizuje a facilituje případové konference, facilituje schůzky i mimo oblast sociální práce. Je schopna facilitovat i v anglickém jazyce. 

Absolvovat u ní můžete konzultace a stáže v oblasti práce s rodinou a sociálně právní ochrany dětí, případových konferencí a v tématu inkluzivního vzdělávání. 

V IQ Roma servisu pracuje již více než 10 let. Začínala jako pedagogická pracovnice a časem převzala vedení celého programu Pro Mladé. V roce 2011 stála u zrodu nového programu Pro Rodiny. V letech 2013 – 2016 byla zástupkyní ředitelky, aktuálně je na mateřské dovolené. Od roku 2012 se věnuje tématu casemanagementu, hlavně v práci s ohroženými rodinami, je rovněž organizátorkou a facilitátorkou případových konferencí. Angažuje se v tématu inkluzivního vzdělávání a vzdělávání romských dětí. Veronika se nebojí žádných výzev, když má čas, rada tančí, vaří a sleduje dobré filmy. Organizaci, kolegům i klientům je vděčná, že již tolik let dostává příležitost učit se novým věcem, pomáhat a dělat práci, ve které vidí nejen smysl, ale také výsledky a radost.