Interaktivní případové konference

„Děti situaci okolo sebe vnímají a chtějí vyjádřit své názory a potřeby, dejme jim k tomu šanci.“

Pracujete s ohroženými rodinami?
Potřebujete zjistit, jak se dítě cítí v rodině nebo ve škole?
Chcete s dítětem plánovat jeho kontakt s rodiči nebo ho připravit na velkou změnu v jeho životě?
Chcete dát dítěti možnost bezpečně vyjádřit svá přání, názory a potřeby?
Chcete zapojit dítě do řešení situace, která se ho týká?

 

Od roku 2016 nabízíme Interaktivní případové konference (IPK), které vycházejí z dnes již běžně používaných případových konferencí, pozornost je zde však zaměřena na dítě a jeho potřeby. Dítě je bráno jako rovnocenný účastník a setkání je tomu přizpůsobeno.

Setkání je příležitostí ke sdílení a shromáždění informací mezi rodinou, odborníky a dětmi. Zaměřuje se na to, co je pro dítě důležité právě teď a co do budoucna, jakou podporu dítě potřebuje, co v jeho životě funguje a co ne. Účelem setkání je vytvoření jasného akčního plánu, který účastníci realizují jako tým.

Chcete si objednat interaktivní konferenci?

V Akademii Diversitas nabízíme:

  • profesionální facilitátory i organizátory IPK, kteří zajistí důslednou přípravu všech, speciálně dětí na setkání i jeho hladký průběh
  • pronájem vhodných prostor pro konání setkání
  • konzultaci případů vhodných pro IPK

Organizátor (průvodce dítěte)

Úkolem organizátora je připravit setkání dle představ dítěte a připravit na setkání dítě samotné i ostatní účastníky (rodiče, podpůrné osoby, odborníky – např. učitele, psychologa, vychovatele, sociální pracovnici). Organizátor účastníkům vysvětluje smysl, cíl a průběh setkání, reaguje na jejich dotazy a případné obavy. Speciální přípravu organizátor věnuje dítěti, se kterým se na setkání důsledně připravuje a podporuje ho také během samotného setkání. Organizátor také vytváří (ve spolupráci s dítětem) pozvánku, kterou rozesílá všem účastníkům, zajištuje místnost pro IPK a po konferenci rozesílá výstupy – akční plán všem účastníkům.

PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ S DÍTĚTEM

Organizátor se s dítětem připravuje pomocí pracovního sešitu s názvem Moje setkání, díky kterému se dítě dozvídá za pomoci obrázků a jednoduchého textu o průběhu setkání, a může si promyslet svá témata a přání pro setkání. Organizátor dále v přípravě využívá nejrůznější techniky a pomůcky, díky kterým má dítě možnost projevit svá přání, názory a potřeby. Jejich formu, stejně jako způsob komunikace s dítětem, volí s ohledem na schopnosti a věk dítěte.

Facilitátor

Facilitátor IPK je profesionál, který provádí všechny účastníky setkáním. Zaměřuje se na to, aby byl průběh Interaktivní případové konference pro všechny srozumitelný a bezpečný, aby každý účastník dostal stejný prostor k vyjádření a aby setkání vedlo k určenému cíli (vytvoření plánu podpory dítěte).

Ceník:

Aktuální ceník pro organizaci a facilitaci Případových konferencí (pro Brno a obce JMK) Vám ráda sdělí Mgr. Sabina Maňková
tel. +420 775 867 367, sabina.mankova@iqrs.cz

Leták k Případovým konferencím zde: LETÁK IPK

Kontaktní osoba pro dojednávání případových konferencí:

Mgr. Sabina Maňková, tel. +420 775 867 367, sabina.mankova@iqrs.cz
IQ Roma servis, z.s., Vranovská 45, 614 00 Brno