Markéta Klečková

Markéta je lektorkou kurzů Case management v práci s rodinou, Organizace a facilitace případových konferencí a Organizace případových konferencí. Též organizuje rodinné a případové konference, facilituje případové a interaktivní konference, své facilitační dovednosti nabízí i mimo oblast sociální práce. Obracet se na ni můžete i pro konzultace a stáže v oblasti metodické práce s klientem a case managementu. 

Po bakalářském studiu Sociální a kulturní antropologie FF v Plzni absolvovala magisterské studium Psychologie FF v Brně. V roce 2012 dokončila komplexní systemický psychoterapeutický výcvik Umění terapie (ISZ/G-I v Praze). Problematice sociálního vyloučení romských rodin se začala prakticky věnovat v IQ Roma servisu, kde pracuje od roku 2005. Jako terénní sociální pracovnice se v posledních letech zaměřuje na rodiny v péči SPOD a koordinovanou spolupráci odborníků; dále se věnuje terapeutické práci s klienty. V průběhu svého působení v organizaci se postupně začala zabývat metodickým rozvojem pracovníků v přímé práci, vyhodnocováním kvality služby a s tím spojeným procesem vytváření standardů kvality v jednotlivých službách organizace.