Karolina Rejlková

Karolina je facilitátorkou případových konferencí a mediátorkou komunitních, školských, sousedských a rodinných sporů.
Vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění, 5 let pracovala jako lektorka osobnostně-sociálních seminářů v oblasti divadla ve výchově, v IQ Roma servisu působila dalších 5 let jako sociální pedagožka, vedoucí pobočky v Břeclavi a vedoucí skupiny "O" Komunitního plánování v sociálních službách. V současné době se stará o 2 děti a pracuje na projektech rozvíjejících schopnosti lidí zvládat konflikty nenásilnou cestou.
 
Karolinu v práci i osobním životě silně ovlivnilo studium Modelu růstu Virginie Satirové, výcvik v mediaci a přístup nenásilné komunikace. To vše propojuje s metodami dramatické výchovy a tvořivého myšlení. Snaží se o dosažení hlubšího spojení mezi lidmi, které vnímá jako základ pro nalezení optimálního řešení problémů.